Nahlasovanie špeciálnej komisii, ak chcete voliť v karanténe

Nahlasovanie špeciálnej komisii, ak chcete voliť v karanténe

Oprávneným voličom je osoba, ktorá má právo hlasovať a ktorá má ku dňu vykonania spojených volieb nariadenú karanténu z dôvodu ochorenia COVID-19, prípadne žije s oprávneným voličom v spoločnej domácnosti. Takýto volič podáva žiadosť o špeciálny spôsob hlasovania zapisovateľovi miestnej volebnej komisie mestskej časti/obce svojho trvalého pobytu výlučne telefonicky najneskôr v piatok 28. októbra do 12.00 hod. Kontakt na zapisovateľku miestnej volebnej komisie, ktorej môžete nahlásiť žiadosť o voľbu v karanténe:

Mgr. Dagmar Krajčírová
Námestie Rodiny 1, 843 57 Bratislava

Kancelária č.10
krajcirova@zahorskabystrica.sk
02/69204914
0901 795 489