Miestny úrad funguje v normálnom režime

Miestny úrad funguje v normálnom režime

Milí občania, od 1. júna 2021 je Miestny úrad v Záhorskej Bystrici otvorený bez nutnosti predchádzajúcej telefonickej či mailovej dohody.

Stránkové dni sú pondelok 8-17 hod (obedná prestávka 12-13 hod), streda 8-17 hod (obedná prestávka 12-13 hod) a piatok 8-13 hod.
Pohyb v interiéri úradu sa riadi platným COVID automatom.