Archív – komisia pozemková a lesného hospodárstva

Archív – komisia pozemková a lesného hospodárstva

– kontroluje využitie pozemkov pre poľnohospodársku výrobu, záhradkárčenie a rekreáciu a navrhuje výšku prenájmu za ne
– podieľa sa na organizovaní činnosti a smerujúcej k ochrane vodných tokov, spodných vôd za účelom účinnejšej ochrany znečistenia vôd
– dohliada na vlastnícke vzťahy v súvislosti s prepojením na enviromentálne funkcie a hospodárske aktivity v prírodnom prostredí
– navrhuje a vyhodnocuje opatrenia pre elimináciu nežiaducich vplyvov na lesy nachádzajúce sa v mestskej časti a spolupracuje s miestnym lesným spoločenstvom
– dohliada na využitie pozemkov v správe mestskej časti na investičnú výstavbu
– podieľa sa na príprave podkladov súvisiacich s aktualizáciou katastrálnych hraníc.

Zloženie komisie
predseda: Marta Liďáková
členovia: Ing. Jaroslava Liďáková
Jozef Rác
PhDr. Tomáš Besedič
Ing. Ivan Tajzler
Ing. Slavomír Horváth
Ing. Ján Janata st.
Vladimír Kristl
Ing. Pavel Pilárik
Mgr. Martin Besedič
Zápisnica Dátum
Zápisnica z 8.12.2015 08.12.2015
Zápisnica z mimoriadneho výjazdového stretnutia – 08.10.2015 08.10.2015
Zápisnica z 28.9.2015 28.09.2015
Zápisnica z 16.6.2015 16.06.2015
Zápisnica z 13.5.2015Zberný dvor – plynStrmý vŕšok – celková situácia 13.05.2015
Zápisnica z 15.4.2015 15.04.2015
Zápisnica z 11.2.2015 11.02.2015
Zápisnica z 12.6.2014 12.06.2014
Zápisnica z 15.4.2014 15.04.2014
Zápisnica z 26.9.2013 26.09.2013
Zápisnica z 11.6.2013 11.06.2013
Zápisnica z 15.5.2013 15.05.2013
Zápisnica z 10.4.2013 10.04.2013
Zápisnica z 14.3.2013 14.03.2013
Zápisnica z 12.12.2012 12.12.2012
Zápisnica z 28.11.2012 28.1.12012
Zápisnica z 3.10.2012 03.10.2012
Zápisnica z 18.7.2012 18.07.2012
Zápisnica z 31.5.2012 31.05.2012
Zápisnica z 15.3.2012 15.03.2012
Zápisnica z 8.2.2012 08.02.2012
Zápisnica z 28.11.2011 28.11.2011
Zápisnica z 12.10.2011 12.10.2011
Zápisnica z 25.5.2011 25.05.2011
Zápisnica z 31.3.2011 31.03.2011
Zápisnica z 17.2.2011 17.02.2011