Komisia kultúry

 

 

Zloženie komisie
predseda: Mgr. Martin Besedič, PhD.
členovia:
Mgr. art. Dávid Dzurňák
Prof. PhDr. Pavol Smolík, Art. D.
Mgr. Miriam Trgová
Daniel Liďák
Ing. Juraj Pajer
Ing. Miroslav Prokop
tajomník: Mgr. Barbora Besedičová
Zápisnica 13.11.2023

Zápisnica 25.10.2023

Zápisnica 11.9.2023

Zápisnica 5.6.2023

Zápisnica 12.4.2023

Zápisnica 8.2.2023

Zápisnica 7.9.2022

Zápisnica 4. 4. 2022
Zápisnica 14. 2. 2022
Zápisnica z 9.11.2021

13.11.2023

25.10.2023

11.9.2023

5.6.2023

12.4.2023

8.2.2023

7.9.2022

4. 4. 2022
14. 2. 2022
09.11.2021

Zápisnica z 14.9.2021 14.09.2021
Zápisnica z 15.4.2021 15.04.2021
Zápisnica z 26.10.2020 20.10.2020
Zápisnica z 1.6.2020 01.06.2020
Zápisnica z 16.10.2019 16.10.2019
Zápisnica z 9.9.2019 09.09.2019
Zápisnica z 23.4.2019 23.04.2019
Zápisnica z 6.2.2019 06.02.2019
Zápisnica z 19.9.2018 19.09.2018
Zápisnica z 21.3.2018 21.03.2018
Zápisnica z 24.1.2018 24.01.2018
Zápisnica z 11.10.2017 11.10.2017
Zápisnica z 20.9.2017 20.09.2017
Zápisnica z 31.5.2017 31.05.2017
Zápisnica z 29.3.2017 29.03.2017
Zápisnica z 15.2.2017 15.02.2017
Zápisnica z 19.12.2016 19.12.2016
Zápisnica z 31.8.2016 31.08.2016
Zápisnica z 27.6.2016 27.06.2016
Zápisnica z 16.5.2016 16.05.2016
Zápisnica z 11.4.2016 11.04.2016
Zápisnica z 16.2.2016 16.02.2016
staršie

Zápisnica z 18.11.2015
Zápisnica z 21.9.2015
Zápisnica z 17.8.2015
Zápisnica z 6.7.2015
Zápisnica z 12.4.2015
Zápisnica z 12.3.2015
Zápisnica z 12.2.2015
Zápisnica z 14.10.2014
Zápisnica z 16.9.2014
Zápisnica z 8.7.2014
Zápisnica z 4.6.2014
Zápisnica z 7.5.2014
Zápisnica z 8.4.2014
Zápisnica z 11.3.2014
Zápisnica z 20.2.2014
Zápisnica z 21.1.2014
Zápisnica z 12.12.2013
Zápisnica z 5.11.2013
Zápisnica z 1.10.2013
Zápisnica z 10.9.2013
Zápisnica z 20.8.2013
Zápisnica z 23.7.2013
Zápisnica z 6.6.2013
Zápisnica z 7.5.2013
Zápisnica z 9.4.2013
Zápisnica z 12.3.2013
Zápisnica z 12 2 2013
Zápisnica z 22.1.2013
Zápisnica z 11.12.2012
Zápisnica z 7.11.2012
Zápisnica z 9.10.2012
Zápisnica z 27.9.2012
Zápisnica z 28.8.2012
Zápisnica z 23.7.2012
Zápisnica z 20.6.2012
Zápisnica z 17.5.2012
Zápisnica z 19.3.2012
Zápisnica z 2.2.2012
Zápisnica z 19.1.2012
Zápisnica z 15.11.2011
Zápisnica z 20.4.2011
Zápisnica z 5.5. 2011

– podieľa sa na ochrane kultúrnych a historických pamiatok a hodnôt v mestskej časti
– navrhuje a spracováva koncepcie rozvoja života v mestskej časti z hľadiska kultúry
– zaujíma stanoviská k udržiavaniu a zriaďovaniu pomníkov, pamätných tabúľ a objektov zóny mestskej časti
– vyjadruje sa k založeniu, zrušeniu a fungovaniu organizácií a zariadení pôsobiacich v mestskej časti na úseku kultúry
– organizuje a riadi spoločenské a kultúrne podujatia v mestskej časti
– vyjadruje sa k návrhom o pomenovaní ulíc a iných verejných priestranstiev
– vyjadruje sa k žiadostiam o povolenie informačných, reklamných a propagačných zariadení v mestskej časti
– zaujíma stanoviská k návrhu vyhlásenia objektov za kultúrne pamiatky a k návrhom a doplnkom
– zaujíma stanoviská k návrhu vyhlásenia objektov za kultúrne pamiatky
v mestskej časti a k návrhom a doplnkom v evidencii pamätihodností mestskej
časti