Jesenná zbierka šatstva

Jesenná zbierka šatstva

Jesenná zbierka šatstva

Jesenná zbierka šatstva organizovaná sociálnou komisiou Farskej pastoračnej rady Záhorská Bystrica a sociálnou komisiou MČ Záhorská Bystrica pozýva všetkých zapojiť sa a pomôcť. Termín bude  8.11. – 9.11.

v piatok 8.11. od 15-19 hod.

v sobotu 9.11.  od 9 -12 hod.

V tomto čase bude pristavené auto pred farou. Bude sa nakladať priamo do auta.

Bude to zbierka šatstva pre deti a dospelých, deky, posteľné prádlo, obuv, hygienické, kuchynské a školské potreby.