Daň z nehnuteľnosti

Daň z nehnuteľnosti

Daň z nehnuteľnosti vybavíte na oddelení miestnych daní magistrátu Hlavného mesta SR Bratislavy na Blagoevovej 9

Adresa, na ktorú môžu fyzické a právnické osoby zasielať daňové priznania poštou:
Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy
Oddelenie miestnych daní a poplatkov
Blagoevova 9
P.O.Box 76
850 05 Bratislava 55
Telefón: +421-2-5935 6900, +421-2-5935 6901, +421-2-5935 6954
Fax: +421-2-5935 6971
E-mail: dane@bratislava.sk
Webová stránka: www.bratislava.sk

Stránkové hodiny:

Pondelok 08.00-12.00 12.30-17.00
Streda 08.00-12.00 12.30-17.00

Bližšie informácie nájdete tu