Čo sa deje v Ľudovom dome?

Čo sa deje v Ľudovom dome?

Interiér Ľudového domu sa mení. MOMka sa z interiéru Ľudového domu presunula pod prístrešok na nádvorí Ľudového domu a do veľkej miestnosti na prízemí sa sťahuje knižnica, ktorá začne v nových priestoroch fungovať od 19. júla.

Pre úplnosť informácií dopĺňame, že MOMka funguje bez obmedzenia, prevádzkové hodiny zostávajú bez zmeny.
Otváracie hodiny MOMiek v Záhorskej Bystrici

Knižnica v nových priestoroch od 1. júla

Miestnosť na prízemí Ľudového domu sa zmení na knižnicu, ktorá sa sťahuje z budovy bývalého miestneho úradu. Knižnica v nových priestoroch otvorí svoje brány od 1. júla, dovtedy je z dôvodu sťahovania zatvorená. Miestnosť určená pre knižnicu je už čerstvo vymaľovaná, v najbližších dňoch budeme sťahovať nábytok a vykladať knihy do políc.

Vyučovanie v ZUŠ funguje bez prestávky

Na poschodí Ľudového domu sú dve miestnosti. V jednej z nich prebieha individuálna výučba žiakov ZUŠ, druhá miestnosť sa prispôsobí prevádzke kozmetického salónu, ktorého prevádzka bola pôvodne umiestnená v budove bývalého úradu.

Čo sa stane s mobiliárom Ľudového domu?

Predmety, ktoré sme mali v Ľudovom dome zapožičané, najmä nábytok a keramika, sme vrátili do depozitov múzeí. V Ľudovom dome naďalej zostávajú figuríny odeté v ľudovom odeve a z dreva vyrezávaná svätá rodina, ktorú umiestnime do miestnosti nazývanej Čierna kuchyňa.
Predmety, ktoré nám do Ľudového domu venovali samotní Bystričania, napríklad hudobné nástroje od miestnych dychovkárov, zostávajú v Ľudovom dome aj naďalej.