CELOPLOŠNÉ TESTOVANIE V ZÁHORSKEJ BYSTRICI

CELOPLOŠNÉ TESTOVANIE V ZÁHORSKEJ BYSTRICI
Zabezpečili sme 6 odberových miest, počas 6 dní.

KEDY A KDE v interiéri?

sobota 23.01. – nedeľa 24.01.2021

Čas testovania :          8:00 – 12:00 hod.

12:00 – 13:00 hod. obedná prestávka pre obsluhujúci personál

                                    13.00 – 17:00 hod.

17:00 -18:00 hod. prestávka na večeru pre obsluhujúci personál

18:00 – 20:00 hod.

Miesto:

Spoločenský dom /odporúčame pre obyvateľov nad 55 rokov/,

Základná škola – Pavilón A /odporúčame pre žiakov, súrodencov a ich zákonných rodičov/

Pavilón B /odporúčame pre žiakov, súrodencov a ich zákonných rodičov/

Viacúčelová športová hala  /odporúčame pre ostatných obyvateľov/

 

KEDY A KDE v exteriéri?

štvrtok 21.01. – utorok 26.01.2021

Čas testovania :         10:00 – 16:00 hod.

                                 13:00 – 13:30 hod. obedná prestávka pre obsluhujúci personál

Miesto:

V autobusoch pristavených na Námestí Rodiny a na ulici Na krčoch /pri futbalovom ihrisku/. V autobusoch budú prednostne testovaní obyvatelia Záhorskej Bystrice.

KTO?

Odporúčané pre obyvateľov od 15 do 65 rokov. Testovania sa nemusia zúčastniť osoby vo veku do 15 a nad 65 rokov, a osoby ktoré majú lekárske potvrdenie o tom, že prekonali ochorenie covid-19 (nie staršie ako 90 dní).

ČO SO SEBOU?

Na testovanie si prineste Občiansky preukaz. V prípade ak chcete dať testovať mladšie deti, tak kartičku poistenca.

Počas celej doby Vás prosíme o dodržiavanie odstupov. Pri administratívnom pracovníkovi sa preukazujete občianskym preukazom. Po vykonaní testu treba počkať na jeho výsledok. Bez výsledku neopúšťajte čakací priestor! Certifikát s výsledkom testovania si starostlivo uchovajte a noste ho so sebou vždy, keď budete opúšťať bydlisko.

Testovanie bude dobrovoľné a budú sa môcť na ňom zúčastniť všetci od 15 rokov.

Testovanie sa neodporúča osobám so zdravotným či iným obmedzením, prípadne seniorom a iným zraniteľnejším skupinám obyvateľov, ak sa prirodzene zdržujú len v domácom prostredí.

Testovanie si odporúčame zabezpečiť v mieste trvalého bydliska z dôvodu vymedzenej kapacity testovacích súprav podľa počtu obyvateľov s trvalým bydliskom.

Testovania sa môžu zúčastniť aj cudzinci žijúci na Slovensku, ktorí sa preukážu pasom.

Priestory, v ktorých bude prebiehať testovanie budú pravidelne dezinfikované.

Testovať plánujeme v ZB celkovo 6 dní. Keď bude dlhá rada, nestresujte sa príďte neskôr keď bude ľudí menej. Pravidelne Vás budeme informovať o čakacích dobách pred odbernými miestami. Keď budeme disciplinovaní tak to opäť spoločne zvládneme na výbornú. Záhorská si pomáha.

Priebeh testovania:

Krok 1

REGISTRÁCIA

Preukážete sa občianskym preukazom, pracovník vyplní formulár potrebný na Vašu registráciu a dostanete pridelené číslo. Následne sa presuniete k ďalšiemu pracovníkovi, ktorý pripraví certifikát.

Krok 2

TESTOVANIE

Zdravotnícky personál Vás vyzve k odkrytia nosa a odoberie vzorku jemnou tyčinkou z nosohltanu.

Krok 3

VYHODNOTENIE TESTU

Po uskutočnení testu si nasadíte rúško a budete nasmerovaný do priestoru, kde počkáte na výsledok testu niekoľko minút.

Krok 4

PREVZATIE TESTU

Administratívny pracovník Vás privolá podľa prideleného čísla a odovzdá Vám certifikát kde budete mať zároveň informácie, čo robiť v prípade negatívneho a pozitívneho výsledku.