Bratislavská regionálna dotačná schéma

Bratislavská regionálna dotačná schéma

Dávame do pozornosti možnosť zapojiť sa do projektu „BRDS“.
Projekty z oblasti kultúry, turizmu, mládeže, športu, rozvoja vidieka a životného prostredia sa môžu uchádzať o finančnú podporu
z jedinečnej Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy pre rok 2020. V aktuálnom ročníku rozdelí bratislavská župa takmer 1,2 milióna eur.

Dôležité termíny, ako aj bližšie informácie o podmienkach, či potrebných dokladoch nájdete na www.bratislavskykraj.sk/brds

BSK Unikatna dotacna schema otvorena