Poďakovanie sponzorom Reprezentačného plesu starostu

Poďakovanie sponzorom Reprezentačného plesu starostu

XXVI. ročník Reprezentačného plesu starostu Mestskej časti Bratislava-Záhorská Bystrica 25. január 2020

Ples finančne podporili:

 

KAROVIČ oceľová výroba, s.r.o.                                             

Milan Brštiak 

EZ GROUP   

SABOUNI – predaj reziva

 

Hlavná cena:   obraz „Malý casting“ akademický maliar Víťo Bojňanský

Do súťaže „Prekvapenie večera“ prispeli:

Spoločnosť ISMONT, s.r.o,  rodina Krúpová, starosta MČ BA ZB Jozef Krúpa, primátor  hl. m. SR Bratislavy, Matúš Vallo, predseda BSK, Juraj  Droba, primátor Stupavy, Peter Novisedlák, starosta Marianky, Dušan Statelov, starosta Devínskej novej Vsi, Dárius Krajčír, Farský úrad Záhorská Bystrica, Reklamná spoločnosť Gryf,   ŽSR  – Dva spiatočné cestovné lístky na 1. vozňová trieda od Železničnej spoločnosti Slovensko, Rodina Požgayová – poukaz na masáž, Carpathia Residence, Optima bytové domy a.s., BOBO – výroba reklamy, ITB, rod. Martina Besediča, TRAK BAG, Milan Bilačič, Grafobal Group, a.s., rod. Márie Šebíkovej, OZ Klub dôchodcov, REMPO, s.r.o., rodina Daniela Liďáka, rodina Bohuslava Blechu, Miestny odbor Matice slovenskej, BKP elektro, s.r.o., Mäsiarstvo s.r.o., Dekos s.r.o., vedenie ZŠ s MŠ Hargašova, Poľovnícka spoločnosť Záhorská Bystrica, Riner – Dominika Hanzlíková, Sabouni – všetko pre vašu strechu, OZ Hlas nádeje, Lekáreň sv. Anny, BKP elektro, s.r.o., Rodina Iliťová, Trafika u Macánka, S12 s.r.o., Floriánka -správna lokalita, Tchimo, s.r.o., Bory Mall, Peter Drahoš, reštaurácia Corona Bar, Kvetinárstvo vôňa Ruže, Marián Turanský, Miestny spolok Červeného kríža, Reštaurácia KOHÚTIK , Čerpacia stanica Voms, Kami Profit, Rodina Šmatlíková, Tsunami florbaloví majstri

Poďakovanie patrí aj členom Dobrovoľného hasičského zboru požiarno-asistenčnú hliadku. 

Za všetky vaše príspevky vám Ďakujeme!