ZUŠ pozýva na prijímacie skúšky

ZUŠ pozýva na prijímacie skúšky

Základná umelecká škola Jozefa Kresánka vás pozýva na prijímacie skúšky do hudobného, literárno-dramatického, tanečného a výtvarného odboru, ktoré sa uskutočnia v pondelok 13. júna a v utorok 14. júna v čase medzi 14.00 – 18.00 h. na nasledujúcich pracoviskách:

  • Karloveská 3 (hudobný a tanečný odbor)
  • Sekulská 3 (literárno-dramatický, tanečný, výtvarný odbor)
  • ZŠ Majerníkova 62 (budova bývalej ZŠ J. A. Komenského) -(hudobný, tanečný, literárno-dramatický  a výtvarný odbor)
  • Lamač Zlatohorská ul.18 (hudobný odbor)
  • Lamač ZŠ Malokarpatské nám.1 (tanečný, výtvarný a literárno-dramatický odbor)
  • Záhorská Bystrica ZŠ Hargašova č.5 pavilón ZŠ  (hudobný a výtvarný odbor)
  • Záhorská Bystrica budova Knižnice ul. Čsl. tankistov 134 (hudobný a tanečný odbor)

Prosíme vopred vypísať a odoslať elektronickú prihlášku   https://moja.skolanawebe.sk/skola/zuskresanka/prihlaska

Všetky dôležité informácie o požiadavkách na prijímacie skúšky nájdete na www.zuskresanka.sk.

Požiadavky na uchádzača do ZUŠ na prijímacích skúškach

Základná umelecká škola Jozefa Kresánka, Karloveská 3, Bratislava.
kontakt: tel. 0265420465,e-mail:zus@zuskresanka.sk, www.zuskresanka.sk