„ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR“, stavba A a stavba B – oznámenie o začatí územného konania

„ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR“, stavba A a stavba B – oznámenie o začatí územného konania

stavba B vykresy
stavba A vykresy
stavba A
stavba B

zverejnené od 25.10.2021
do 9.11.2021