Zoznam kandidátov na sobotňajšie voľby do európskeho parlamentu

Zoznam kandidátov na sobotňajšie voľby do európskeho parlamentu

Milí obyvatelia, už túto sobotu 8. júna sa konajú voľby do Európskeho parlamentu. V Záhorskej Bystrici budú voľby prebiehať v Spoločenskom dome v čase medzi 7.00-22.00 hod. Na území Slovenskej republiky si budeme voliť 15 poslancov.

Zoznam kandidátov uvedených na zaregistrovaných kandidátnych listinách nájdete tu:  https://www.minv.sk/?ep24-kandidati3

Ako voliť?
Každý volič dostane zoznam 24 kandidátnych listín s uvedenými kandidátmi. Volič si vyberie jednu kandidátnu listinu a môže ju odovdzať nezakrúžkovanú alebo môže odovzdať maximálne 2 preferenčné hlasy. Hlasovaciu listinu vloží do obálky a následne vhodí do hlasovacej urny. Ostatné kandidátne listiny vhodí do urny na to určenej.

V prípade, že budú na kandidátnom lístku označení viac ako 2 preferenční kandidáti, takýto lístok bude neplatný.

Viac o voľbách si prečítate tu: Voľby do europarlamentu