Zmena otváracích hodín na zbernom dvore od 1. marca

Zmena otváracích hodín na zbernom dvore od 1. marca

Milí obyvatelia, zberný dvor v Záhorskej Bystrici prechádza od 1. marca na letný režim otváracích hodín.

Od 1.3.2023 bude otvorený nasledovne:

Pondelok     8.00 – 15.00
Utorok          8.00 – 15.00
Streda         10.00 – 18.00
Štvrtok         8.00 – 15.00
Piatok          8.00 – 15.00
Sobota         9.00 – 14.00

Na zbernom dvore je možné triediť drevo, stavebný odpad (môžete sem vyhodiť betón, tehlu, dlažbu, omietku, sadrokartóny, keramiku), veľkokapacitný odpad (nábytok a kombinované materiály), bioodpad, plasty, papier, komunálny odpad, jedlé oleje a tuky, železo a elektroodpad.

Na zbernom dvore netriedime pneumatiky, ani nebezpečné odpady (ako azbest). Acetóny, benzíny, motorové oleje sa zbierajú  prostredníctvom zberu nebezpečného odpadu, ktorý sa v mestskej časti organizuje 2x ročne. Špeciálny kontajner je pristavený pred hasičskou zbrojnicou a o termíne vždy informujeme obyvateľov prostredníctvom webovej stránky.