Získali sme dotáciu z Fondu na podporu umenia

Získali sme dotáciu z Fondu na podporu umenia

Záhorská Bystrica získala dotáciu na nákup nových kníh do našej knižnice vo výške 2000 eur z Fondu na podporu umenia, ďalších 300 eur na obnovu knižničného fondu financujeme z rozpočtu mestskej časti. Do knižnice pribudnú knihy zo zoznamu povinnej literatúry, diela pre deti, novinky z trhu, ale aj e-knihy.

„Z knihy múdry, bez knihy nemý.“ Toto neznáme slovenské príslovie vystihuje, prečo by sme mali čítať kvalitné knihy. Pri knihe sa zabavíme, niečo sa dozvieme a naša slovná zásoba sa nenápadne rozrastie o nové slová.

Ak chceme, aby deti viac čítali musíme im to ukázať na vlastnom príklade. Naučiť ich, že s knižkou sa zasmejú, vojdú do iného imaginárneho sveta plného dobrodružstva, ktoré pri čítaní vzniká v ich fantázii. Naším cieľom je zakúpiť literatúru, ktorá pritiahne do knižnice aj nečitateľa. V poslednom období sme zaregistrovali dopyt po povinnej literatúre pre žiakov základnej školy. Školská knižnica nestačí pre všetkých žiakov, preto máme záujem o doplnenie fondu povinnej literatúry. Miestnu knižnicu navštevujú rodičia s deťmi, pre ktoré plánujeme nakúpiť nové knižky, a náš knižničný fond chceme rozšíriť aj o atraktívne e-knihy.

Knižničný fond sme naposledy obnovili v roku 2021. Svoje návrhy na nové knihy nám môžete posielať na kniznica@zahorskabystrica.sk.  Za každý tip na dobrú knihu ďakujeme!,