Žiadosť o orez prerastajúcich drevín

Žiadosť o orez prerastajúcich drevín

Milí obyvatelia, na podnet správcov komunikácie vás žiadame, aby ste vykonali nevyhnutné opatrenia ako je orez drevín po hranicu komunikácie v termíne do konca júla 2022. Dreviny zasadené v blízkosti oplotenia prerastajú a zasahujú svojimi konármi do priestoru miestnej komunikácie a sú prekážkou pri čistení a údržbe komunikácií nákladnými autami, spôsobujú zlú prejazdnosť pre autá vykonávajúce odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu a pri nepriaznivých poveternostných podmienkach môžu ohrozovať chodcov.

V prípade, že vlastníci drevín prerastajúcich do vozovky nevykonajú orez do konca júla, vykonajú ho po tomto termíne pracovníci miestneho úradu.

Ďakujeme za pochopenie.