Žiaci z Hargašovej boli ocenení v Systémovom projekte zážitkového vzdelávania

Žiaci z Hargašovej boli ocenení v Systémovom projekte zážitkového vzdelávania

Gratulujeme siedmakom a ôsmakom zo ZŠ Hargašova, ktorí za svoje efektné experimentovanie na hodinách chémie získali ocenenie v Systémovom programe zážitkového vzdelávania, organizovanom Slovenskou akadémiou vied a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Z rúk zástupcov Ústavu pre výskum srdca/Centra experimentálnej medicíny SAV získali balík plný rozličných pomôcok. Do projektu Kreatívna veda sa zapojili so svojou pani učiteľkou Katarínou Janoškovou.

Cieľom programu Kreatívna veda je pomôcť žiakom v rozvoji kritického a vedeckého myslenia pomocou zážitkovej výučby. ZŠ Hargašova získala laboratórny mikroskop aj s kamerou, jeden mikroskop pre mladších žiakov, sady preparátov, rozličné laboratórne pomôcky, model bunky či nástroje na genetiku. Pomôcky majú rozšíriť portfólio tých, čo už základná škola má k dispozícii, aby žiaci zvládali učivo nielen teoreticky, ale aj prakticky a v duchu kreativity.

„Cieľom zážitkového vzdelávania je, aby deti nemuseli všetko listovať v knihách, ale prostredníctvom názorných ukážok sme ich vtiahli do učiva,“ vysvetlil Ing. Miroslav Ferko, PhD. z Centra experimentálnej medicíny SAV, z Ústavu pre výskum srdca, ktorý spolu s kolegyňami Mgr. Natáliou Andelovou, PhD. a RNDr. Tamarou Egan Beňovou, PhD. prišli osobne odovzdať žiakom ocenenie a pani učiteľke venovali tablet na ďalšiu kreatívnu výučbu.

ZŠ Hargašova sa v tomto projekte zaradila medzi ocenené základné školy a získala pomôcky pre kreatívne vzdelávanie v odbore prírodovedných vied. Zástupcovia z SAV žiakom ponúkli deťom zaujímavú exkurziu na ústave Slovenskej akadémie vied a pre tých najzapálenejších aj možnosť zúčastniť sa letnej školy SAV.