Želáme vám pokojné veľkonočné sviatky

Pokojné a požehnané veľkonočné sviatky naplnené láskou, zdravím a vzájomným porozumením želá starosta MČ Jozef Krúpa,  poslanci a zamestnanci miestneho úradu!