Zbierka obnoseného šatstva 12.4. a 13.4. na fare

Zbierka obnoseného šatstva 12.4. a 13.4. na fare

Milí obyvatelia, sociálna komisia pri miestnom zastupiteľstve spolu s farskou komisiou organizujú zbierku obnoseného šatstva pre marginalizované skupiny obyvateľov SR. Zbierka sa uskutoční v piatok 12.4. v čase 15.00-18.00 hod. a v sobotu 13.4. v čase 9.00-13.00 hod. pred budovou farského úradu v Záhorskej Bystrici.

Ďakujeme!