Zberný dvor bude otvorený už aj soboty

Zberný dvor bude otvorený už aj soboty

Milí obyvatelia, od soboty 5. marca opäť otvárame zberný dvor aj počas sobôt. Otvorené bude každú sobotu v čase 9.00 – 14.00 hod. V prípade, že v niektorú sobotu bude štátny sviatok alebo deň pracovného pokoja, bude zberný dvor zatvorený.

Zberný dvor sa nachádza na dolnom konci ulice Čsl. tankistov smerom k družstvu DP Devín.

Otváracie hodiny zberného dvora pre všetky druhy odpadu aj bio odpad:
Pondelok    8.00 – 15.00.hod.
Utorok        8.00 – 15.00 hod.
Streda       10.00 – 18.00 hod.
Štvrtok       8.00 – 15.00 hod.
Piatok        8.00 – 15.00 hod.
Sobota       9.00 – 14.00 hod.

Zodpovedný vedúci:
Dominik Neradovič
Mobil: 0903 967 811
E-mail: neradovic@zahorskabystrica.sk