Zber odpadov s obsahom škodlivých látok v sobotu 13.5.

Zber odpadov s obsahom škodlivých látok v sobotu 13.5.

Milí obyvatelia, v sobotu 13. mája prebehne zber odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok. Zber sa uskutoční tradične pred požiarnou zbrojnicou na Gbelskej ulici v čase medzi 8.00-10.00 hod.

Fyzické osoby – nepodnikatelia môžu bezplatne odovzdať staré náterové hmoty*, odpadové rozpúšťadlá*, pesticídy*, oleje a tuky*, batérie a akumulátory, žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť, vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluorované uhľovodíky (chladničky, mrazničky a pod.), vyradené elektrické a elektronické zariadenia a spotrebiče (počítače, televízory, monitory, žehličky, práčky, mixéry a pod.).

* Tekuté látky musia byť v uzavreté v pevných obaloch a maximálne množstvo takto odovzdávaného odpadu je 5 kg/osoba.

V prípade, že sa nestihnete zapojiť, môžete tento druh odpadu bezplatne odovzdať po celý rok na Zbernom dvore OLO na Starej Ivanskej ceste 2 počas otváracích hodín: pondelok – piatok 8.00 – 18.00 hod., sobota 8.00 – 18.00 hod.