Zber odpadov s obsahom škodlivých látok v sobotu 13.4.

Zber odpadov s obsahom škodlivých látok v sobotu 13.4.

V sobotu 13.4.2024 sa uskutoční zber komunálnych odpadov z domácností s obsahom škodlivých látok. Zber bude prebiehať pred požiarnou zbrojnicou v čase od 8.00 hod. do 10.00 hod.

Fyzické osoby – nepodnikatelia môžu bezplatne odovzdať staré náterové hmoty*, odpadové rozpúšťadlá*, pesticídy*, oleje a tuky*, batérie a akumulátory, žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť, vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluorované uhľovodíky (chladničky, mrazničky a pod.), vyradené elektrické a elektronické zariadenia a spotrebiče (počítače, televízory, monitory, žehličky, práčky, mixéry a pod.).

* Tekuté látky musia byť v uzavreté v pevných obaloch a maximálne množstvo takto odovzdávaného odpadu je 5 kg/osoba.