Zber odpadov s obsahom škodlivých látok sa koná 7. októbra

Zber odpadov s obsahom škodlivých látok sa koná 7. októbra

Milí obyvatelia, v sobotu 7. októbra sa uskutoční zber komunálnych odpadov z domácností s obsahom škodlivých látok. Vozidlo bude pristavené v čase 8.00-10.00 hod. pri požiarnej zbrojnici na Gbelskej ulici.