Zber komunálnych odpadov z domácností s obsahom škodlivých

Zber komunálnych odpadov z domácností s obsahom škodlivých

Vážení obyvatelia,

dňa 17. 10. 2020 v čase od 8:00 do 10:00 sa bude konať pri požiarnej zbrojnici na Gbelskej ulici jesenný zber odpadov s obsahom škodlivých látok. Obyvatelia budú môcť odovzdať odpady, ktoré sú uvedené v priloženom súbore.

Ďakujeme, že triedite odpad.

Harmonogram jeseň 2020

Podmienky