Zber bioodpadu zo záhrad začne v marci

Milí Bystričania, sezóna odvozu bioodpadu zo záhrad začína v marci. Vývoz bude prebiehať každý nepárny týždeň vo štvrtok v rámci celej Záhorskej Bystrice. Prvý odvoz záhradného bioodpadu sa uskutoční vo štvrtok 3. marca.

Do hnedej zbernej nádoby patria kvety, štiepky, piliny, pokosená tráva, malé kusy konárov, lístie, odpad z ovocia a zeleniny, burina. Nepatria sem odpady z domácností živočíšneho pôvodu, mliečne a mäsové výrobky.

Do hnedej nádoby nepatria odpady z domácnosti živočíšneho pôvodu, mliečne a mäsové výrobky, zvieracie exkrementy, vrecká vrátane „biorozložiteľných vreciek“ a iný odpad ako ten, na ktorý je nádoba určená.

Odvozový deň bioodpadu si môžete prezistiť tu: https://www.olo.sk/odvozovy-den-bro/