Zatvorená matrika 19. – 26. júla vrátane

Zatvorená matrika 19. – 26. júla vrátane

V týždni od 19. júla do 23. júla a v pondelok 26. júla bude matrika na Miestnom úrade v Záhorskej Bystrici zatvorená.

V čase zatvorenej matriky bude možné len nahlasovanie úmrtí.

Overovanie podpisov bude fungovať v podateľni Miestneho úradu počas stránkových dní v pondelok, v stredu a v piatok.

TU: Stránkové dni podateľne a telefonický kontakt

Ďakujeme za pochopenie!