Zatvárame Základnú školu s materskou školou

Zatvárame Základnú školu s materskou školou

V stredu, 30. septembra, sa vedenie ZŠ a MŠ Hargašova v Záhorskej Bystrici a vedenie mestskej časti dozvedeli, že jeden žiak ZŠ je pozitívne testovaný na COVID-19.

Ihneď kontaktovali Regionálny úrad verejného zdravotníctva a v zmysle jeho nariadenia od 1. októbra zatvárajú na 10 dní základnú aj materskú školu a prechádzajú na dištančné vyučovanie. Je nevyhnutné zatvoriť celú základnú aj materskú školu preto, lebo učitelia učia na oboch stupňoch ZŠ a mnohí z nich majú svoje deti v MŠ, rovnako aj žiaci ZŠ majú v materskej škole súrodencov.

„Mestská časť bude postupne testovať nielen všetkých učiteľov a zamestnancov základnej školy, ale aj zamestnancov úradu, nakoľko v predchádzajúcich dňoch prišli do kontaktu s viacerými zamestnancami školy,“ dopĺňa starosta Záhorskej Bystrice Jozef Krúpa.

Zároveň sa v Záhorskej Bystrici od 1. októbra rušia všetky krúžky pre školopovinné deti, ktoré organizovala základná škola alebo občianske združenia.

Zápisnica RÚVZ o epidemiologickom vyšetrení