Zapojte sa do tvorby vízie Bratislavy 2030 aj vy

Zapojte sa do tvorby vízie Bratislavy 2030 aj vy

Tento týždeň – v pondelok 27. 9. a vo štvrtok 30. 9. – sa konajú Metropolitné fóra, online podujatia, na ktorých budú odborníci a verejnosť pripomienkovať prvé výstupy pracovných skupín v rámci tvorby Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného mesta. Všetci obyvatelia Bratislavy sa môžu zapojiť a vyjadriť svoje podnety a návrhy riešenia, ako by malo mesto v budúcnosti vyzerať.

Metropolitných fór, online podujatí, sa môže zúčastniť aj verejnosť. V pondelok 27.9. a vo štvrtok 30.9. sa online Metropolitné fóra konajú od 13.00 hod do 18.00 hod.

Livestream je prístupný širokej verejnosti tu: https://www.youtube.com/watch?v=iKqXu9tL460

Program Metropolitných fór nájdete tu: https://www.bratislava2030.sk/metropolitne-forum-bratislava-2030/

Bratislava 2030 je moderný formát Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Ide o otvorený proces, do ktorého sú pozvaní všetci obyvatelia Bratislavy. Prostredníctvom dotazníka zverejneného na http:/www.bratislava2030.sk môžete vyjadriť svoj názor na budúce fungovanie mesta. Zapojiť sa môžete do konca novembra.

Po pripomienkach od Bratislavčaniek a Bratislavčanov pracovné skupiny zapracujú všetky relevantné podnety a dokument prerokuje mestské zastupiteľstvo. Finálny výstup bude predstavený na poslednom Metropolitnom fóre, ktoré sa uskutoční najskôr v polovici 2022. Tiež sa plánuje interaktívna výstava pre ľudí, na ktorej získajú všetky potrebné informácie a budú slúžiť na zber ďalších dát od občanov.