Zapojme sa spoločne do Svetového čistiaceho dňa

Zapojme sa spoločne do Svetového čistiaceho dňa

Už v sobotu sa v Záhorskej Bystrici spoločne pridáme do podujatia „UPRACME SLOVENSKO – SVETOVÝ ČISTIACI DEŇ 2020“. Pridať sa však môže každý z nás.

Mestská časť Záhorská Bystrica organizuje v sobotu 19. septembra 2020 od 9:00 spoločnú upratovaciu akciu. Stretávame sa na parkovisku pred budovou miestneho úradu. Vrecia, rukavice a drobné občerstvenie bude zabezpečené. Rozdelíme sa do skupín a spoločne upraceme okolie v intraviláne ako aj extraviláne našej mestskej časti. Likvidáciu vyzbieraného odpadu zabezpečí MČ Záhorská Bystrica. Do akcie sú zapojené aj niektoré naše občianske združenia. Tak poďte s nami upratať Záhorskú Bystricu!

Tešíme sa na Vašu účasť.