Záhorská Bystrica vydala 710 bystrických

Záhorská Bystrica vydala 710 bystrických

Pri príležitosti 710. výročia prvej písomnej zmienky o Záhorskej Bystrici sme vydali 710 bystrických. Limitovaná edícia „bystrických peňez“ je k dispozícii v hodnote 710 eur alebo 71 eur, výťažok z predaja je určený na rekonštrukciu bystrického Richtárskeho domu, ktorý je zapísaný na zoznam pamätihodností Záhorskej Bystrice. Richtársky dom susediaci s Ľudovým domom by sa mal stať miestom pre kultúrne a spoločenské podujatia a priestor pre prezentáciu historického dedičstva.

„Pre našich obyvateľov sme pripravili čosi výnimočné, čo im bude pripomínať oslavy 710. výročia prvej písomnej zmienky o Záhorskej Bystrici. Ide o formu zábavy, ktorá má však aj ušľachtilý rámec – kúpou 710 bystrických v hodnote 71 eur alebo 710 eur prispejú jej majitelia na obnovu ikonického Richtárskeho domu, pôvodného domu z 18. storočia, ktorý je zaradený do zoznamu pamätihodností,“ vysvetľuje Jozef Krúpa, starosta mestskej časti Bratislava-Záhorská Bystrica.

„Bystrické peňíze“ 710 bystrických vznikli pri príležitosti 710. výročia mestskej časti. Farebnosť a vzory na tomto propagačnom materiáli sú inšpirované bystrickým krojom, autorom nápadu je Bystričan Pavol Smolík, ilustračne ho spracoval Dávid Dzurňák, ktorý pre Záhorskú Bystricu vlani pripravil aj návrh vstupných tabúľ. Stredný hlavný motív korešponduje s uvítacou tabuľou Záhorskej Bystrice, ktorá zachytáva hlavné dominanty mestskej časti – kostol, modré domčeky, nová škola a samozrejme to hlavné – všetky generácie obyvateľov. Súčasťou „bystrických peňez“ sú vtipné detaily ako ochranní pásek a vodotlač, prvky ako de, te, ne, le a pod. parodujú ochranné prvky/čísla/kódy na reálnych bankovkách. Na zadnej strane limitovanej edície sa nachádza vyobrazenie lopty a akordeónu, ktoré vystihujú fakt, že veľa obyvateľov Záhorskej Bystrice sa venuje športu a hudbe.

Každá rodina žijúca v našej mestskej časti dostane do schránky špeciál 710 bystrických, ktorého súčasťou sú aj „bystrické peňíze“ na vystrihovanie – tie sa dajú použiť ako vstupné na vybrané podujatia mestskej časti v roku 2024 a na nákup vybraných predmetov mestskej časti. Kúpu limitovaných 710 bystrických a špecifikáciu hodnoty je nutné ohlásiť na sekretariáte miestneho úradu vopred telefonicky: 02/6595 6210.