ZÁHORSKÁ BYSTRICA – ĎAKUJEME VÁM

ZÁHORSKÁ BYSTRICA – ĎAKUJEME VÁM

Celoplošné testovanie sme v Záhorskej Bystrici zvládli podľa obyvateľov na výbornú. Celkovo sa otestovalo   5269 ľudí, z ktorých bolo 18 pozitívnych, čo predstavuje 0,341%. Reakcie na sociálnych sieťach, ale aj tie osobné, boli pozitívne a pochvalné. Neistotu kvôli meniacim sa informáciám a problémy s chýbajúcimi zdravotníkmi sme nakoniec spoločne vyriešili. Obyvatelia ďakovali všetkým za výbornú organizáciu.

Ďakujeme: Ministerstvu obrany a Armáde SR, Ministerstvu vnútra a Policajnému zboru SR, Ministerstvu zdravotníctva SR za profesionálny prístup.

Osobitné poďakovanie starostu Jozefa Krúpu patrí organizáciám, firmám a obyvateľom zo Záhorskej Bystrice, ktoré sa podieľali na komfortnom zabezpečení priebehu celej akcie. Medzi, ktoré patrí:

Televízia Markíza za zriadenie ďalšieho odberového miesta.

DHZ Záhorská Bystrica (Anton Urdovič, Pavel Liďák,  Filip Liďák, Juraj Krajčír, Martin Andel, Peter Chudý, Ľuboš Bubnič, Hana Maxianová, Viera Maxianová, Michaela Slatinová, Vlastimil Kubus) za dezinfekciu priestorov a pohotovostnú službu.

BOBO PUBBLICITA (Bohuš Blecha) za tlač plagátov a informačných tabúľ.

Miroslavovi Marcišovi za návrh plagátov a správu Facebooku a instagramu.

Michalovi Juríkovi a firme TCHIMO za umiestnenie webkamery na Námestí Rodiny.

Radiolanu za prenos signálu z Námestia Rodiny.

Reštauráciám za prípravu jedál a občerstvenie:

U Muchu, Pri kaplnke, Kohútik, Villa Ivica, Café la Família, Tapas U Migela.

 

Spoločnosti BKP (Robert Krajčír, Martin Krajčír, Martin Bilačič ) za montáž osvetlenia a elektriky do stanu.

Za zapožičanie plynových ohrievačov ďakujem, pánovi Igorovi Nagyovi, TJ Záhorák tenisový klub, Tapas U Migela a BKIS.

Za zapožičanie ionozérov Jozefovi Greschnerovi.

Za dezinfekčné prostriedky Danielovi Gerbelovi a Marekovi Kuníkovi.

Za pomocné práce Jozefovi Karovičovi, Milanovi Gábalovi, Ľubomírovi Španyiovi, Martinovi Pavlikovi, Jozefovi Marošovi a Viliamovi Hrdinovi.

Špeciálne poďakovanie starostu patrí koordinátorke Dagmar Krajčírovej a zdravotníkom, administrátorom a dobrovoľníkom v odberných tímoch menovite:

Zdravotníci:

Zuzana Grancová,  MUDr. Soňa Jombíková, Čermanová Klaudia, MUDr. František Hobinka, Andrea Kováčiková, MUDr. Khalid Abade, Katarína Zátopková, Tomáš Zárecký, MUDr. Katarína Kováčová, MUDr. Angelika Kabátová, Katarína Grancová, MUDr. Helenka Ivančová, MUDr. Marcel Kusin, Nina Martinčičová, Boris Bod, MUDr. Martina Šperková, Dominika Andelová, Veronika Petiová, Elena Pekarovičová

Administratíva:

Jaroslava Liďáková, Vlasta Hubková, Lucia Hurbanič, Viktória Modlitbová, Zuzana Zárecká, Martin Kubovič, Dominik  Neradovič, Ľubica Španyiová, Barbora Besedičová, Denisa Kiszel, Daniela Martinčičová, Vanesa Veselá, Blažena Novosadová, Michal Kocúr a poslanci miestneho zastupiteľstva: Ivana Tunegová a Daniel Liďák

Za ozbrojené zložky ďakujeme nášmu obyvateľovi nadrotmajsterovi Mariánovi Vladovi.

 SPOLU SME TO ZVLÁDLI !