Záhorie deťom z Ukrajiny

Záhorie deťom z Ukrajiny

Občianske združenie Pajštún so sídlom v Borinke a obec Borinka organizuje zbierku pod názvom Záhorie deťom z Ukrajiny. 

Jej cieľom je vyzbierať od obyvateľov obcí Záhoria motivačné a edukačné materiály, ako sú detské ilustrované knihy, omaľovánky, farbičky, puzzle, stolové hry, pomôcky pre kreatívne a tvorivé aktivity, ktoré budú priamo odovzdané do centier pomoci na východnom Slovensku a do Banskej Štiavnice, v koordinácii s platformou Kto pomôže Ukrajine, s cieľom zabezpečiť deťom na úteku z rodnej krajiny motivačnú pomoc.

Zbierka prebehne v Kultúrnom dome obecného úradu Borinka v nasledujúcich termínoch

vo štvrtok 10. marca od 17:00 do 19:00.
v piatok 11. marca od 19:00 do 21:00.
v sobotu 12. marca od 9:00 do 11:00.

Milí naši priatelia zo Záhoria, ktorí radi svoje srdcia otvoria, tešíme sa na Vás v Borinke a ďakujeme za Vašu pomoc a hojnú účasť.