Začínajú práce na oprave chodníka na Gbelskej ulici

Začínajú práce na oprave chodníka na Gbelskej ulici

Oznamujeme obyvateľom Záhorskej Bystrice, že v stredu 21. septembra začínajú práce na oprave chodníka na Gbelskej ulici – úsek Hargašova-Tatranská. Predpokladané ukončenie prác je 31. októbra 2022.

Oprava chodníka, ktorú realizuje magistrát, spočíva vo výmene živičnej vrstvy chodníka a podkladového betónu za nové konštrukčné vrstvy, súčasťou opravy je výšková úprava vývodov IS, v prípade poškodených šácht a poklopov budú tieto vymenené za nové, existujúce obrubníky budú výškovo upravené a v prípade poškodenia budú nahradené novými. Existujúce priechody pre chodcov budú debarierizované.

Prosíme Bystričanov, aby rešpektovali obmedzenia pre chodcov a dopravné obmedzenia a najmä aby zvýšili pozornosť v danom úseku. Ďakujeme!