Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov

Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov

Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do zverejnenia tejto výzvy nepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom.

MX2630N@zahorska.sk_20210621_093304