Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov 2

Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov 2

Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do 30.06.2019 požiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom podľa §22 zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôjde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov vlastníkov lesných pozemkov.

MX2630N@zahorska.sk_20210621_093327