Výzva na zapojenie sa do celoplošného testovania

Výzva na zapojenie sa do celoplošného testovania

V súvislosti s celoplošným testovaním obyvateľov, ktoré sa uskutoční v dňoch 23.1.2021 – 24.1.2021, v čase od 08:00 – 20:00 hod., Mestská časť Bratislava-Záhorská Bystrica hľadá zdravotníckych pracovníkov (lekár, zubný lekár, sestra, zdravotnícky záchranár, praktická sestra, profesionálny vojak, vykonávajúci zdravotnícke povolanie) a administratívnych pracovníkov, ktorí by boli súčinní pri testovaní v odberových miestach v Záhorskej Bystrici. Práca bude finančne ohodnotená. Pre personál bude zabezpečená celodenná strava.

V prípade záujmu kontaktujte pracovníčku mestskej časti –  Denisa Kiszel, mobil: 0905 882 295,  sekretariat@zahorskabystrica.sk