Výzva na predloženie cenovej ponuky pumptrack + realizačná PD

Výzvy na predkladanie cenových ponúk

zverejnené dňa 23.03.2022

Predmet zákazky:

,,Pumptracková dráha a realizačná projektová dokumentácia“

Opis zákazky:

Predmetom návrhu riešenie návrhu  pumptrackovej dráhy v rámci budúceho športovo-oddychového územia. PD predpokladá maximálne využiť plochu určenú pre jednookruhový pupmtrack v maximálnej dĺžke.

Zadanie pre prípravu PD:

– Nadpriemerná dĺžka základného okruhu cez 140m v osi dráhy

– Dráha najmenej 2m široká, zákruty 2,5-2,7m výška zákrut najmenej 1,2m

– 4-líniový dizajn s 8 zákrutami

– Opačné zákruty a priame „esíčko“ prechody  zákrut pravá-ľavá-pravá

– Štartovacia platforma pre zdržiavanie jazdcov +1,20 m

– Plný profil zákrut umožňujúci udržanie vysokej rýchlosti  aj pre prípadne usporiadanie

pretekov národného významu

– Nízky až stredný profil vĺn pre využitie maximálneho spektra jazdcov na rozličnom kolesovom

náčiní

– Množstvo prepojených častí z dôvodu kompaktných celkových rozmerov

– Viacero alternatívnych prejazdov pri zachovaní dlhého hlavného okruhu

– Celková pôdorysná (nezvlnená) asfaltová plocha 438 m2

 

Projekt musí byť v súlade s platnými vyhláškami, normami, STN, tykajúcich sa predmetu vyššie uvedeného.

Výzva na predloženie cenovej ponuky

ZB Ihrisko-Krče-1.etapa-Situácia

ZB Ihrisko-Krče-Pumptrack

Výškopis,polohopis