Vývoz odpadu bude počas sviatku 17. novembra bez obmedzení

Vývoz odpadu bude počas sviatku 17. novembra bez obmedzení

Milí obyvatelia, odvoz zmesového odpadu, triedeného odpadu (papier, plasty, sklo), kuchynského a záhradného bioodpadu a jedlých olejov a tukov bude počas sviatku 17. novembra (vo štvrtok) prebiehať bez zmeny, teda podľa bežného harmonogramu platného na tento deň.

Viac o ďalších službách OLO počas sviatku sa dozviete na: https://www.olo.sk/17-novembra-pocas-statneho-sviatku-bude-odvoz-odpadu-vykonany-bez-zmien/