Výsledky volieb v Záhorskej Bystrici

Výsledky volieb v Záhorskej Bystrici

V sobotu 29. októbra 2022 sa na spojených voľbách v Záhorskej Bystrici zúčastnilo 2715 voličov z celkového počtu 5154 zapísaných v zoznamoch voličov, účasť na voľbách bola 52,67 %.

Za starostu mestskej časti Bratislava-Záhorská Bystrica bol zvolený Jozef Krúpa s počtom hlasov 2117, ktorý sa po 4 raz stal víťazom volieb na post starostu mestskej časti. Kandidát Róbert Martauz získal 377 hlasov.

Za miestnych poslancov boli zvolení títo kandidáti (od najvyššieho počtu hlasov):
Martin Besedič, Mgr., PhD., historik
Dagmar Cingelová, MUDr., PhD., lekárka
Jozef Masarik, prof., RNDr., DrSc., univerzitný profesor
Nina Martinčičová, Bc., zdravotnícka záchranárka
Daniel Liďák, živnostník
Boris Hurbanič, Mgr., ekonóm
Joana Pokšívová Holčíková, Ing., arch., krajinná architektka
Peter Florek, podnikateľ
Eliška Maťašková, Ing., ekonómka

Voľby primátora hlavného mesta Bratislavy v Záhorskej Bystrici vyhral: Matúš Vallo s počtom odovzdaných hlasov 1682. Kandidát Rudolf Kusý získal v Záhorskej Bystrici 633 hlasov.

Voľby predsedu Bratislavského samosprávneho kraja v Záhorskej Bystrici vyhral Juraj Droba s počtom 1243 hlasov, kandidát Ivan Bošňák zo Záhorskej Bystrice získal v mestskej časti 881 hlasov.

Za poslanca mestského zastupiteľstva bol v Záhorskej Bystrici zvolený Jozef Krúpa s počtom hlasov 1692. Kandidát Róbert Martauz získal 210 hlasov, Roman Weinštuk 655 hlasov.

Kandidát Ivan Bošňak získal vo voľbách do zastupiteľstva BSK v Záhorskej Bystrici 895 hlasov, dokopy aj s odovzdanými hlasmi v Lamači získal 1233 hlasov. Jozef Krúpa ako kandidát za župného poslanca vo volebnom obvode X pre Lamač a Záhorskú Bystricu získal v Záhorskej Bystrici 1477 hlasov a v Lamači 619 hlasov a bude obvod X zastupovať v župnom zastupiteľstve najbližšie 4 roky.