Výsadba stromov a kríkov

Výsadba stromov a kríkov

„Obraciame sa na vás s prosbou o spoluprácu v rámci výsadby stromov na území hlavného mesta SR Bratislavy v zmysle priority primátora Projekt 10 000 kusov stromov a kríkov v rámci adaptácie na klimatické zmeny. Uvedomujeme si, že výsadba spomínaného množstva drevín v intraviláne je komplikovaným procesom, nie len z dôvodu plôch, ktoré sú majetkom iných vlastníkov, ale aj podzemných inžinierskych sietí, či zdĺhavých procesov schvaľovania plôch vhodných pre výsadbu v rámci mestských častí.

Boli by sme radi, ak by sa do tohto projektu zapojili aj obyvatelia Záhorskej Bystrice so svojimi návrhmi plôch, ktoré by boli vhodné na výsadbu stromov a kríkov v katastri mestskej časti. Svoje návrhy neváhajte zaslať na adresu:

hubkova@zahorskabystrica.sk alebo telefonicky 0903966721 alebo priamo do podateľne Miestneho úradu v termíne do 15.08.2020.

Bližšie informácie o projekte sú zverejnené na stránke https://10000stromov.sk/.“