Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľky/riaditeľa ZŠ Biskupická 21

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľky/riaditeľa ZŠ Biskupická 21

Je vyhlásené výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľky/riaditeľa ZŠ Biskupická 21, Podunajské Biskupice.

Výberové konanie_ZS BISKUPICKA