Všeličo burza sa bude konať až 2x počas leta

Milí Bystričania, pozývame vás počas leta na Všeličo burzu, ktorá sa uskutoční v soboty 2. júla a 13. augusta. Môžete sa prihlásiť ako predajcovia, alebo sa len zastaviť a vybrať si niečo zaujímavé do svojho šatníka či domácnosti. Všeličo burza sa uskutoční pod veľkým stanom na Námestí Rodiny a je naplánovaná vždy od 16.00-20.00 hod.

Každý predajca bude mať k dispozícii stôl, na ktorý si vyloží svoj tovar. Zapojiť sa môže skutočne každý, kto má chuť predávať tovar v súlade so Všeobecne záväzným nariadením číslo 2/2014 o podmienkach predaja výrobkov.

V prípade záujmu stať sa predajcom na burze, kontaktujte, prosím, Barboru Besedičovú: besedicova@zahorskabystrica.sk. Registrácia predajcov prebieha do 26. júna. Poplatok za predajné miesto je 2 eurá.