Vrecový zber odpadu už začal. Pripomeňme si pravidlá.

Vrecový zber odpadu už začal. Pripomeňme si pravidlá.

Vrecový zber triedeného odpadu prebieha v Záhorskej Bystrici každý druhý štvrtok – vždy v nepárny týždeň vo štvrtok. Najbližší zber vrecového odpadu sa uskutoční 30. septembra.

Vrecový zber odpadu prebieha komfortne spred rodinných domov. Do každej domácnosti OLO distribuovalo modré vrecia na papier a žlté vrecia na plast. Ak ste také nedostali, prosím, kontaktujte zákaznícku linku OLO na čísle 02/50 110 111.

Na vrecový zber odpadu je potrebné využívať iba vrecia distribuované spoločnosťou OLO. Systém zberu triedeného odpadu z bytových domov sa nemení.

Pripomíname obyvateľom Záhorskej Bystrice, že kontajnerové stojiská v rámci mestskej časti budú do konca septembra zrušené a nebudú sa viac obnovovať, ani premiestňovať na iné miesto. Rušením zberných miest sa zlepšuje čistota verejného priestoru. Prosíme, rešpektujte túto skutočnosť a na vývoz odpadu už používajte len vrecový odvoz, ktorý sa koná každé dva týždne, vždy vo štvrtok nepárny týždeň.

Ak si potrebujete overiť odvozový deň podľa vašej ulice, môžete tak urobiť na tomto odkaze: https://www.olo.sk/odvozovy-den-triedeneho-odpadu-vrecovy-zber/