Pripomíname, že vrecká na kuchynský bioodpad si môžete vyzdvihnúť v tieto dni

Pripomíname, že vrecká na kuchynský bioodpad si môžete vyzdvihnúť v tieto dni

Milí obyvatelia, naša mestská časť v súčinnosti so spoločnosťou OLO v týchto dňoch bezplatne distribuuje kompostovateľné vrecká na kuchynský bioodpad všetkým zapojeným domácnostiam. Ide o jednorazovú dodatočnú distribúciu, pričom každá zapojená domácnosť má nárok na 2 rolky, teda 50 certifikovaných kompostovateľných vreciek. Ďalšie certifikované kompostovateľné vrecká s logom “OK compost” si môžete zakúpiť v obchodoch.

Vrecká si môžete vyzdvihnúť vo vstupnej hale Spoločenského domu na Námestí Rodiny v týchto dňoch a časoch:

Pondelok 3.4., utorok 4.4. a streda 5.4. v čase 8-12 hod., 13-19 hod.

Streda 12.4., štvrtok 13.4. a piatok 14.4. v čase 8-12 hod., 13-19 hod.

 

Do zberu sa môžu ešte stále zapojiť všetky domácnosti Bratislavy, ktoré to v minulom roku nestihli

Ak si obyvatelia rodinných či bytových domov v Bratislave nestihli prevziať nádoby a kompostovateľné vrecká na zber kuchynského bioodpadu, môžu tak urobiť aj v tomto roku. Obyvatelia bytových domov si môžu prevziať balíček na Zákazníckom centre OLO, Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava, a to každý pondelok až piatok, v čase od 7:00 do 16:00 hod. Obyvatelia rodinných domov môžu kontaktovať Zákaznícke centrum OLO na zakazka@olo.sk alebo tel. č. 02/50 110 550, kde si dohodnú ďalší postup pri preberaní nádob a kompostovateľných vreciek na kuchynský bioodpad.

Čo sa stane so správne vytriedeným kuchynským bioodpadom a prečo má jeho triedenie zmysel? 

Správnym triedením kuchynského bioodpadu prispievajú Bratislavčanky a Bratislavčania k minimalizácii zmesového komunálneho odpadu a pomáhajú zlepšovať náš nenahraditeľný prírodný zdroj – pôdu. „Na začiatku spracovania je potrebné oddeliť kuchynský bioodpad od nečistôt – iných druhov odpadu, ktoré nepatria do hnedých zberných nádob. Čistý kuchynský odpad prechádza tepelným spracovaním, ktoré eliminuje baktérie. Z výslednej hmoty sa karbonizáciou získava biouhlík a pridaním ďalších výživných látok sa vyrába certifikovaný substrát Effeco. Ten dokáže viazať uhlík, vyživovať pôdu a zvyšovať jej úrodnosť,”  vysvetľuje Peter Mertus, marketing manager spoločnosti Zdroje Zeme a.s.

Práce na projekte vybudovania vlastného zariadenia na spracovanie kuchynského bioodpadu budú v roku 2023 pokračovať v zmysle prijatej stratégie odpadového hospodárstva hlavného mesta Bratislava.  „Pre mesto Bratislava je dôležité, aby malo vlastné zariadenie, ktoré dokáže spracovať biologicky rozložiteľný odpad na kvalitný produkt, ktorý budeme vedieť využívať aj na území mesta na zlepšenie podmienok v boji s klimatickou krízou, ” dodáva Ivana Maleš z oddelenia životného prostredia hlavného mesta.

Viac informácií nájdete na www.olo.sk/kbro.