Voľby do Európskeho parlamentu sa budú konať v sobotu 8. júna

Voľby do Európskeho parlamentu sa budú konať v sobotu 8. júna

Milí obyvatelia, predseda NR SR vyhlásil termín konania volieb do Európskeho parlamentu na sobotu 8. júna 2024. Na území Slovenskej republiky sa do Európskeho parlamentu volí 15 poslancov.

V Záhorskej Bystrici budú voľby prebiehať v Spoločenskom dome, bližšie informácie o čase volieb a volebných okrskoch budeme aktualizovať.