V Záhorskej Bystrici zisťujú záujem o revízie plynových zariadení

V Záhorskej Bystrici zisťujú záujem o revízie plynových zariadení

Milí Bystričania, oznamujeme vám, že v najbližších dňoch bude spoločnosť Revízna spoločnosť SR v Záhorskej Bystrici zisťovať záujem o revízie plynových zariadení. Obyvateľov budú  kontaktovať pracovníci spoločnosti osobne a telefonicky. Revízie odberných plynových zariadení sa vykonávajú v zmysle zákona č.124/206 Z.z., podľa požiadaviek vyhlášky č.398/2013 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 508/2009 Z. z..