V sobotu 6.4. sa koná 2. kolo prezidentských volieb: Tu je rozdelenie ulíc do volebných okrskov

V sobotu 6.4. sa koná 2. kolo prezidentských volieb: Tu je rozdelenie ulíc do volebných okrskov

Volebné miestnosti pre všetky okrskové volebné komisie budú v Spoločenskom dome v Bratislave – Záhorskej Bystrici, Gbelská ul. č. 6. Volebné miestnosti budú otvorené od 7.00 hod. do 22.00 hod. K voľbe prezidenta SR je potrebné si so sebou priniesť platný občiansky preukaz. Voliť môžu občania Slovenskej republiky, ktorí najneskôr v deň konania volieb dovŕšili 18 rokov veku a majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

Voliči si budú vyberať medzi dvoma kandidátmi, ktorí vyhrali v prvom kole: Ivan Korčok a Peter Pellegrini.

V zmysle § 8 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú určené volebné okrsky a volebné miestnosti pre voľby prezidenta Slovenskej republiky dňa 6. apríla 2024 nasledovne:  

 

Ulice patriace do volebného okrsku č. 1 

 1. Antona Floreka
 2. Bratislavská
 3. Čsl. tankistov
 4. Gbelská
 5. Hodonínska
 6. Málová
 7. Námestie sv. Petra a Pavla
 8. Pavla Blaha
 9. Prvoniča
 10. Pia X.
 11. Strminová
 12. Štefana Rosívala
 13. Na Hliníku

       

Ulice patriace do volebného okrsku č. 2  

 1. Hargašova 
 2. Kollárova
 3. Kučovanická
 4. Leopoldov majer
 5. Na Holom vrchu
 6. Na Vlkovkách
 7. Plavecká
 8. Pútnická
 9. Sekýľska
 10. Tatranská
 11. Tešedíkova
 12. Vrbánska
 13. Zákutie
 14. Zárubova

 

Ulice patriace do volebného okrsku č. 3  

 1. Brumovická 
 2. Čerencová 
 3. Gajarská
 4. Jána Raka
 5. Jozefa Vachovského
 6. Kútska
 7. Lozornianska
 8. Námestie Rodiny
 9. Ostriežová
 10. Plánky
 11. Rošického
 12. Štefana Majera
 13. Trstínska
 14. Záhorská
 15. Záhumenská

 

Ulice patriace do volebného okrsku č. 4  

 1. Barancová
 2. Donská
 3. Chvojnícka
 4. Kapsohradská
 5. Lančárska 
 6. Na Krčoch
 7. Nevská
 8. Ollareková
 9. Orešianková
 10. Prídavková
 11. Rudavská
 12. Skalníková
 13. Strmý vŕšok
 14. Vislianska

 

Ulice patriace do volebného okrsku č. 5 

 1. Belicová
 2. Bystrické sady
 3. Čerešňový sad
 4. Devínske jazero
 5. Hruškový sad
 6. Jabloňový sad
 7. Kunovská
 8. Ota Holúska
 9. Podkerepušky
 10. Pri Vápenickom potoku
 11. Slivkový sad
 12. Hadincová
 13. Dobrienková
 14. Hrabovinská
 15. Trebuľková

Ďalšie informácie k voľbám sú k dispozícii na webovej stránke v záložke Voľby: https://zahorskabystrica.sk/obcan/prezidentske-volby/.