V sobotu 12.3. budeme zbierať nebezpečný odpad

V sobotu 12.3. budeme zbierať nebezpečný odpad

Zber komunálneho odpadu s obsahom škodlivých látok sa bude konať v sobotu 12. marca v čase od 8.00 hod. do 10.00 hod. pred požiarnou zbrojnicou na Gbelskej ulici v Záhorskej Bystrici.

Čo môžete priniesť?

Fyzické osoby – nepodnikatelia môžu odovzdať staré náterové hmoty*, odpadové rozpúšťadlá*, pesticídy*, oleje a tuky*, batérie a akumulátory, žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť, vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluorované uhľovodíky (chladničky, mrazničky a pod.), vyradené elektrické a elektronické zariadenia a spotrebiče (počítače, televízory, monitory, žehličky, práčky, mixéry a pod.).

* Tekuté látky musia byť v uzavreté v pevných obaloch, maximálne množstvo takto odovzdávaného odpadu je 5 kg/osoba.

Obyvatelia s trvalým pobytom v Bratislave môžu tento druh odpadu bezplatne odovzdať po celý rok na Zbernom dvore OLO na Starej Ivanskej ceste 2 počas otváracích hodín v pondelok – piatok od 8.00 do 18.00 hod., v sobotu od 8.00 do 18.00 hod., nedele a sviatky je zatvorené.