V pondelok 5.12. začína zimný režim zberu kuchynského bioodpadu

V pondelok 5.12. začína zimný režim zberu kuchynského bioodpadu

Od pondelka 5. decembra sa mení interval odvozu kuchynského bioodpadu na 1x týždenne. Od 49. týždňa bude zber prebiehať raz do týždňa, na jar sa frekvencia opäť zmení na dva razy do týždňa. Odvozový deň na vašej ulici si viete skontrolovať v informačnom letáku, ktorý ste dostali v rámci balíčka na triedenie kuchynského bioodpadu, alebo na webe spoločnosti OLO: https://www.olo.sk/odvozovy-den-k-bro/.
Ďakujeme!