Uznesenie vlády Slovenskej republiky

Uznesenie vlády Slovenskej republiky

Vláda vyhlasuje mimoriadnu situáciu v súvislosti s koronavírusom SARS – CoV-2 na území Slovenskej republiky.
Uznesenie vlády v priloženom dokumente:
Uznesenie vlády č 111_2020